18. mars 2018

Konstruksjonsvirke

Vi leverer brannimpregnert konstruksjonsvirke av gran i de fleste dimensjoner.
Konstruksjonsvirke leveres ubehandlet og høvlet 4 sider.

Er det forhøyet brannkrav til kledningen, er det også anbefalt å bruke konstruksjonsvirke som opprettholder brannkravet.

Bjørkefiner

Vi kan også levere brannimpregnert konstruksjonsfinér.

Bjørkefiner