13. juni 2017

Bøyd plate

Gustafs har lang erfaring med fin snekkerier, og takket være deres fleksible produksjon har vi muligheten til å tilby spesialproduksjoner, alt etter kundens ønske og behov.

  • Det er mulig å bøye Gustafs BF-plater inntil en radie av 10m.
  • Radie > 15m
    • Rette plater bøyes og festes med Capax installasjonsystem.
  • Radie 10-15m
    • Platene limes og skrus i ett fast underlag til ønsket radie. Disse blokkmonteres på lektene og ser ut som en bøyd overflate.
  • Radie < 10m
    • I de tilfellene platene bøyes til mindre enn 10m brukes det MDF-basert materiale. Dette gjør at platene ikke lenger opprettholder Euroklasse B
Bøyd plate