13. juni 2017

Panel

Installasjon

Installasjonen kan gjøres med Capax profiler eller klips. Platene kan monteres vertikalt, horisontalt eller på skrå for å lukke eller åpne skjøten. Lineær Panel er også egnet for å lage buede vegger eller tak.

Brannmotstand

Kjernen av fibergipsplater gir den høye brannklasse B-s1,d0. Fibergipskjernen gir også platene lang levetid og god dimensjonsstabilitet.

Akustikk

Gustaf Lineær Panel kan perforeres for å gi platene en god lydabsorberende egenskap.
Panelet kan perforeres med forskjellige mønstre, noe som i tillegg til å være en pen detalj også bidrar til økt åpent areal og bedre lydabsorbering.

Fakta

Lengder: 2960mm
Bredder: 100-200mm
Overflate: Finér
Kjerne: Fiber Gypsum
Installasjon: Capax
Brannegenskap: B-s1,d0