Nedre Storgate 19

Oxer Eiendom skal utvikle et nytt næringsbygg i Nedre Storgate 19 i Drammen for Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS som leietaker. Bygget blir på ca. 3.000 m2, og skal ferdigstilles våren 2018. Foto/illustrasjon: Arkitektkontoret Nils Tveit AS Type: Kontor/Næringsbygg Sted: Drammen Byggherre: Oxer Eiendom Totalentreprenør: Seltor AS Underentreprenør: – Arkitekt: Arkitektkontoret Nils Tveit AS Produkt: Brannimpregnerte spiler av[…]

Damsgård skole

Damsgård skole

Det skal bygges ny skole (1-7. klasse) med gymsal på Damsgård for 450 elever, SFO og en avdeling for innføringsklasser. Samlet areal er ca. 6426 m², i tillegg kommer svalganger og overdekkede utearealer/utebod samlet ca. 575m². Nybygget skal oppføres etter passivhus standard. Bygget vil oppføres i 3 etasjer med 0. etasje delvis under bakkenivå. Foto/illustrasjon:[…]