Nedre Storgate 19

Oxer Eiendom skal utvikle et nytt næringsbygg i Nedre Storgate 19 i Drammen for Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS som leietaker. Bygget blir på ca. 3.000 m2, og skal ferdigstilles våren 2018. Foto/illustrasjon: Arkitektkontoret Nils Tveit AS Type: Kontor/Næringsbygg Sted: Drammen Byggherre: Oxer Eiendom Totalentreprenør: Seltor AS Underentreprenør: – Arkitekt: Arkitektkontoret Nils Tveit AS Produkt: Brannimpregnerte spiler av[…]

Ny helsevakt, Trondheim

Ny Helsevakt, Trondheim

Ny Helsevakt skal sikre gode tjenester når det oppstår uplanlagte behov for helse- og velferdstjenester, hele døgnet, hele året.De akutte helsetjenestene er et interkommunalt samarbeid mellom Trondheim, Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal kommune. Otretek AS skal innrede deler av bygget med Gustafs Panel System. Foto/illustrasjon: Pir 2 Arkitekter Type: HelsevaktSted: TrondheimByggherre: Trondheim KommuneTotalentreprenør: Ruta[…]